Jubileumjaar 2020

Jubileumjaar 2020

Jubileumoptreden in het Volkshuis fotograaf: Hans Kouwenhoven

Het Wereldkoor werd in 2000 opgericht in het Leidse Volkshuis, de plaats waar nu het jubileumconcert plaats zal hebben. Oprichter was Michael , die het koor nog jaren zou leiden. Hilde, nu organisator van het jubileum, was indertijd algemeen coördinator van het Volkshuis. Zij zocht aanvulling op het aanbod van het centrum en had een koor gezien dat bestond uit vertegenwoordigers van verschillende landen en culturen. Zo’n koor had zij voor ogen toen ze het Wereldkoor in het Volkshuisprogramma opnam. “Dat wilde ik ook wel; we hadden zo veel verschillende culturen al in huis bij al onze activiteiten”. Het pakte anders uit toen er zich geen andere dan autochtone , witte, Nederlanders als lid meldden. Toen het Volkshuis fuseerde met B&C veranderde het centrum en zijn activiteiten van karakter Het wereldkoor in zijn toen bestaande vorm paste daar niet in. Na een jaar ondergebracht te zijn bij ‘de zaak’ van Michael, De Smederij, vormden de leden in 2009 een eigen stichting. Een aantal van de eerste leden vormde een bestuur: Marion, Monique, Erna , Alice en Ans . Erna was voorzitter en Marion secretaris . Zij herinneren zich het werk aan het opstellen van een huishoudelijk reglement: ”Over de toegestane mate van afwezigheid, het al dan niet thuis oefenen, het al dan niet in termijnen betalen van de contributie”. Hilde werd lid van het koor toen dat zelfstandig werd en ze dus niet de dubbele pet op hoefde van opdrachtgever en lid van het koor. Inmiddels was ze al een tijd actief in “Er welt een traan”, een kleiner gezelschap dat ook tot op heden optreedt met volksmuziek. “Ik ben opgegroeid met muziek, het werd ons met de paplepel ingegoten. Thuis moesten we een instrument kiezen en dat heb ik met veel plezier gedaan”. Volgens Erna en Marion heeft het Wereldkoor altijd bijzondere leden gehad, veelal vrouwen ‘met een open mind’ en liefde voor de muziek, die goed te inspireren waren tot de vaak bijzondere arrangementen van Michael. Er ontstonden vriendschappen voor het leven. Nog steeds zoeken leden en oud-leden elkaar op om samen thuis muziek te maken, er is menige zangworkshop in binnen- en buitenland gevolgd en muziekvriendinnen gingen en gaan samen naar concerten en scratchkoren. Vanzelf deelden leden ook lief en leed – ziektes, stuk lopende relaties, zorg voor kinderen, blijdschap bij het komen van kleinkinderen en in een geval het ontstaan van een relatie binnen het koor . Voor een harde kern werd het koor volgens Erna veel meer dan een vrije tijdsbesteding: ”We werden als het ware gegijzeld door het koor – omdat we het zo goed met elkaar hadden”. Het verloop was dan ook niet groot. Voor een belangrijk deel is, volgens de geïnterviewde leden, het succes van het koor ook toe te schrijven aan Michael. “Hij heeft ons opgevoed in de muziek” vindt Erna. Ze noemt hem een visionair die zijn koor meenam in arrangementen “waarvan we gelukkig werden”. In 2017 nam Helga de leiding van het koor over. De koorleden vinden dat de aandacht voor de zang is toegenomen en dat dat de kwaliteit van optredens ten goede is gekomen. “Het koor moet verjongen” en “Uitwisseling met een koor in het buitenland zou leuk zijn”- er zijn nog ideeën en plannen genoeg voor nog eens 20 jaar Wereldkoor.