Praktische informatie

Dirigent Wereldkoor Leiden

Het Wereldkoor repeteert wekelijks op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Romanuszaal (achter de Hartebrugkerk) aan de Lange Mare 79 in Leiden.

De repetitie-avond ziet er als volgt uit: we starten stipt om 20.00 uur met een ‘warming-up’ van de spieren waarmee je zingt. Daarna volgen inzing-oefeningen.

Onze dirigent Helga stuurt voorafgaand aan de repetities bericht over de liederen die we die avond gaan zingen. Je kunt je thuis dan al voorbereiden.

Rond 21.00 uur is er een kleine pauze. 

We volgen tijdens het repeteren het corona-protocol van Koornetwerk Nederland.

In de basisschoolvakanties is er geen repetitie.

Hartebrugkerk in LeidenHeb je interesse in ons koor?

Lijkt het Wereldkoor je wel wat, dan kun je twee keer vrijblijvend komen luisteren en meezingen. Via het contactformulier kun je je interesse tonen.

Als je na die twee keer lid van ons koor wilt worden, dan doe je een stemtest bij onze dirigent Helga. Je hoeft niet heel veel zangervaring te hebben. Met de stemtest kan Helga horen of je in het koor past.

Als nieuw lid verbind je je eerst voor minimaal een half jaar. Na deze periode verbind je je telkens voor een jaar. Het lidmaatschap kost € 235,00 per seizoen (augustus t/m juni).