Taken en klussen

vorige pagina

Normaal gesproken hebben we gedurende een periode van een paar maanden een aantal vrijwilligers om te openen en te sluiten en koffie te zetten volgens onderstaand schema en werkwijze. (In corona-tijd wijken we daar nu wat van af).

19.45 uur: Openen Romanuszaal: stoelen en piano klaarzetten; voorbereiding voor koffie/thee

20.50 uur: Koffie/thee zetten

Afwassen: Bij toerbeurt wassen de stemgroepen af en neemt één van de afwassers de gebruikte theedoeken mee. Deze worden dan de volgende repetitie gewassen mee terug genomen.

22.10 uur: Afsluiten Romanuszaal

Openen en sluiten van de Romanuszaal Heb je deze taak op je genomen, dan is belangrijk je te realiseren dat je de verantwoordelijkheid draagt voor de sleutels en het opruimen van de zaal, waarin we immers te gast zijn. Ook verwachten we dat als je een keer niet kunt, je de vervanging zelf regelt. Zeker bij het afsluiten is het van belang dat je niet alleen in de zaal en op het terrein overblijft; zorg dus altijd voor een tweede laatste man/vrouw.

Kascommissie, De kascommissie controleert de boekhouding, dat wil zeggen alle transacties van de bankrekening. Ook beoordeelt zij de rechtmatigheid van de uitgaven: zijn de uitgaven gedaan overeenkomstig de doelen van de stichting?

Website en Facebook: Frans houdt de website bij en Inge facebook.

Muziekgroep: Annemarie, José en Julia denken met Helga mee over het repertoire van het koor.